Сәресі уақытын күн шығысымен тоқтату керек пе?
اسسالامۋ الەيكۋم، ورازالارىنىز قابىل بولسىن! بۇگىن وقو، سارىاعاش اۋدانى بويىنشا اۋىز بەكىتۋ ۋاقىتى 04:20-دا، ول ۋاقىتتا بىزدە دالا تاس قاراڭعى. ال نيەتىمىزدە تاڭ اتقاننان كۇن باتقانعا دەيىن دەپ اللاعا جالبارىنا دۇعا تىلەپ اۋىز بەكىتەمىز. سۇرارىم، كۇن ٴالى دە 1-2 ساعاتتان كەيىن شىعادى، سول ۋاقىتقا دەيىن اۋىز بەكىتۋدى جالعاستىرا...
date09.07.2013readCount23295categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Рамазан айында төсек қатынасына түсуге бола ма?
رامازان ايىندا تەك كۇندىز عانا، ياعني اۋىز بەرىك كەزىندە توسەك قاتىناسىنا تۇسۋگە رۇقسات جوق. اۋىز بەرىك بولا تۇرا بۇل ارەكەتكە ادەيى بارعان جاندار رامازاننان كەيىن 60 كۇن ۇزبەي كافارات قازاسىن وتەۋى ٴتيىس. ال كەشكە اۋىزاشار ۋاقىتىنان كەيىن توسەك قاتىناسىنا تۇسۋگە رۇقسات. بۇنىڭ ورازاعا تيەتىن كەسىرى جوق. بۇل جايىندا جاراتۋشى...
date08.07.2013readCount8124categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Түберкулезбен ауырдым, оразам не болады?
اسسالامۋ الەيكۋم! مەن تۋبەركۋلەزبەن اۋىرعان ەدىم. اللاعا شۇكىر، جازىلعانىما ٴبىر ايداي بولدى. دارىگەرىم «ٴبىر جىلداي كۇتىنۋىڭ كەرەك، ايتپەسە، قايتا اۋىرىپ قالۋىڭ مۇمكىن. ورازا ۇستاۋعا بولمايدى. ويتكەنى، اشىعۋعى بولمايدى» دەدى. بۇل جاعدايدا نە ىستەۋىم كەرەك؟ دارىگەرىمنىڭ كەڭەسىن تىڭدايىن با، الدە ورازا ۇستايىن با؟ گ.
date05.07.2013readCount3596categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ауыз ашар дұғасы хадисте қалай келген?
اسسالامۋعالەيكۋم! ورازا ايىندا اۋىز اشقاندا جانە اۋىز بەكىتەردە قانداي دۇعالار وقىلعانى دۇرىس. حاديستەردى كەلتىرە وتىرىپ ايتساڭىزدار! سىرىم.
date01.07.2013readCount30698categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Клизма жасау оразаны бұза ма?
كليزما – تىك ىشەككە ياكي توق ىشەككە سۋ نەمەسە سۇيىق دارىلەردى ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرۋ. اسقازان اش ىشەك ارقىلى توق ىشەكپەن بايلانىسقان. ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرىلەتىن ٴدارى ورازانى بۇزبايدى دەيتىن عالىمدار دا بار.[1] ٴبىراق، حانافي جانە باسقا ٴۇش ٴمازحابتىڭ دا عالىمدارى ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرىلگەن ٴدارى ورازانى بۇزادى دەپ...
date27.06.2013readCount5233categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Оразада етеккірі тоқтаған әйел не істейді?
ورازا شارتتارىنىڭ ٴبىرى حايىز بەن نيفاستان تازا بولۋ. شاريعات بويىنشا ەتەككىرى كەلگەن ايەل ورازا ۇستامايدى. رامازاننان كەيىن سول ۇستاماعان كۇندەرىنىڭ قازاسىن وتەيدى. بۇعان دالەل ساحيح مۋسليمدە ريۋايات ەتىلگەن حاديستە ايشا انامىز: «ٴبىز سول جاعدايعا تاپ بولعاندا (حايىز كەلگەندە)، تۇتپاعان ورازانى قازا ەتۋىمىز، ال نامازىمىزدى...
date25.06.2013readCount13097categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ескі оразадан қарызы бар адам не істейді?
سالەمەتسىزدەر مە؟.. ەستۋىمشە ورازا ايىندا جىبەرىلگەن قارىز كۇندەردى كەلەسى ورازا ايى كەلمەيىنشە وتەۋ قاجەت ەكەن. مەنىڭ الدىڭعى جىلعى ورازادان قالىپ قويعان (بەلگىلى ٴبىر سەبەپتى) قارىزدارىم بار. سونى وسى كەلە جاتقان رامازان ايىندا قوسىپ  ۇستاسام بولا ما؟ وتەلىنبەي قالعان جاعدايدا نەندەي جاعدايلارمەن قارىزدارىمنان قۇتىلسام...
date24.06.2013readCount47577categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Темекі шегетін кісіге ораза ұстауға бола ма?
تەمەكى شەگىپ جۇرگەن كىسىگە «ورازا ۇستاما» دەپ ايتا المايمىز. الايدا، اۋزى بەرىك بولا تۇرا تەمەكى تارتقان كىسىنىڭ ورازاسى بۇزىلادى[1]. ول كىسى رامازان ايىن تەمەكى تاستاۋعا تاماشا مۇمكىندىك دەپ ٴبىلىپ، بۇل ادەتىنەن ارىلتۋعا تىرىسۋى كەرەك. وسى تۇرعىدا كەي قانداستارىمىز «تەمەكى قانىمىزعا ٴسىنىپ كەتتى، ونى تاستاي...
date21.06.2013readCount24751categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ораза кезінде система салдыруға бола ма?
اسسالاۋماعالەيكۋم! ورازا ۇستاپ ٴجۇرىپ سيستەما الۋعا نە ينە سالعىزۋعا بولا ما؟ دانا.
date21.06.2013readCount9697categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Сағыз шайнау оразаны бұза ма?
اسسالاۋماعالەيكۋم، ورازا كەزىندە ساعىز شايناۋعا بولادى ما؟ الدىن الا راحمەت! سىزدەرگە اللانىڭ نۇرى جاۋسىن! اسىل شوپانوۆ.
date19.06.2013readCount10500categoryورازاreadmoreتولىعىراق