Рамазан айында төсек қатынасына түсуге бола ма?
رامازان ايىندا تەك كۇندىز عانا، ياعني اۋىز بەرىك كەزىندە توسەك قاتىناسىنا تۇسۋگە رۇقسات جوق. اۋىز بەرىك بولا تۇرا بۇل ارەكەتكە ادەيى بارعان جاندار رامازاننان كەيىن 60 كۇن ۇزبەي كافارات قازاسىن وتەۋى ٴتيىس. ال كەشكە اۋىزاشار ۋاقىتىنان كەيىن توسەك قاتىناسىنا تۇسۋگە رۇقسات. بۇنىڭ ورازاعا تيەتىن كەسىرى جوق. بۇل جايىندا جاراتۋشى...
date08.07.2013readCount8306categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Түберкулезбен ауырдым, оразам не болады?
اسسالامۋ الەيكۋم! مەن تۋبەركۋلەزبەن اۋىرعان ەدىم. اللاعا شۇكىر، جازىلعانىما ٴبىر ايداي بولدى. دارىگەرىم «ٴبىر جىلداي كۇتىنۋىڭ كەرەك، ايتپەسە، قايتا اۋىرىپ قالۋىڭ مۇمكىن. ورازا ۇستاۋعا بولمايدى. ويتكەنى، اشىعۋعى بولمايدى» دەدى. بۇل جاعدايدا نە ىستەۋىم كەرەك؟ دارىگەرىمنىڭ كەڭەسىن تىڭدايىن با، الدە ورازا ۇستايىن با؟ گ.
date05.07.2013readCount3804categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ауыз ашар дұғасы хадисте қалай келген?
اسسالامۋعالەيكۋم! ورازا ايىندا اۋىز اشقاندا جانە اۋىز بەكىتەردە قانداي دۇعالار وقىلعانى دۇرىس. حاديستەردى كەلتىرە وتىرىپ ايتساڭىزدار! سىرىم.
date01.07.2013readCount31102categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Клизма жасау оразаны бұза ма?
كليزما – تىك ىشەككە ياكي توق ىشەككە سۋ نەمەسە سۇيىق دارىلەردى ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرۋ. اسقازان اش ىشەك ارقىلى توق ىشەكپەن بايلانىسقان. ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرىلەتىن ٴدارى ورازانى بۇزبايدى دەيتىن عالىمدار دا بار.[1] ٴبىراق، حانافي جانە باسقا ٴۇش ٴمازحابتىڭ دا عالىمدارى ارتقى قۋىس ارقىلى جىبەرىلگەن ٴدارى ورازانى بۇزادى دەپ...
date27.06.2013readCount5542categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Оразада етеккірі тоқтаған әйел не істейді?
ورازا شارتتارىنىڭ ٴبىرى حايىز بەن نيفاستان تازا بولۋ. شاريعات بويىنشا ەتەككىرى كەلگەن ايەل ورازا ۇستامايدى. رامازاننان كەيىن سول ۇستاماعان كۇندەرىنىڭ قازاسىن وتەيدى. بۇعان دالەل ساحيح مۋسليمدە ريۋايات ەتىلگەن حاديستە ايشا انامىز: «ٴبىز سول جاعدايعا تاپ بولعاندا (حايىز كەلگەندە)، تۇتپاعان ورازانى قازا ەتۋىمىز، ال نامازىمىزدى...
date25.06.2013readCount13292categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ескі оразадан қарызы бар адам не істейді?
سالەمەتسىزدەر مە؟.. ەستۋىمشە ورازا ايىندا جىبەرىلگەن قارىز كۇندەردى كەلەسى ورازا ايى كەلمەيىنشە وتەۋ قاجەت ەكەن. مەنىڭ الدىڭعى جىلعى ورازادان قالىپ قويعان (بەلگىلى ٴبىر سەبەپتى) قارىزدارىم بار. سونى وسى كەلە جاتقان رامازان ايىندا قوسىپ  ۇستاسام بولا ما؟ وتەلىنبەي قالعان جاعدايدا نەندەي جاعدايلارمەن قارىزدارىمنان قۇتىلسام...
date24.06.2013readCount47899categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Темекі шегетін кісіге ораза ұстауға бола ма?
تەمەكى شەگىپ جۇرگەن كىسىگە «ورازا ۇستاما» دەپ ايتا المايمىز. الايدا، اۋزى بەرىك بولا تۇرا تەمەكى تارتقان كىسىنىڭ ورازاسى بۇزىلادى[1]. ول كىسى رامازان ايىن تەمەكى تاستاۋعا تاماشا مۇمكىندىك دەپ ٴبىلىپ، بۇل ادەتىنەن ارىلتۋعا تىرىسۋى كەرەك. وسى تۇرعىدا كەي قانداستارىمىز «تەمەكى قانىمىزعا ٴسىنىپ كەتتى، ونى تاستاي...
date21.06.2013readCount24959categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Ораза кезінде система салдыруға бола ма?
اسسالاۋماعالەيكۋم! ورازا ۇستاپ ٴجۇرىپ سيستەما الۋعا نە ينە سالعىزۋعا بولا ما؟ دانا.
date21.06.2013readCount9933categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Сағыз шайнау оразаны бұза ма?
اسسالاۋماعالەيكۋم، ورازا كەزىندە ساعىز شايناۋعا بولادى ما؟ الدىن الا راحمەت! سىزدەرگە اللانىڭ نۇرى جاۋسىن! اسىل شوپانوۆ.
date19.06.2013readCount10724categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Әйел адам кәфәрат оразасын қалай өтейді?
سالەمەتسىز بە؟ ورازاسىن سەبەپتەن سەبەپسىز بۇزعانعا 60 كۇن ۇزبەي كافارات ورازاسىن وتەۋ كەرەك. سىزدەردەن سۇرايىن دەگەنىم، ايەل بالاسى ەتەككىر كەزىندە نە ىستەيدى؟ ەتەككىر كەزىندە ورازا ۇستاۋعا بولمايدى عوي؟ ب.
date12.06.2013readCount17832categoryورازاreadmoreتولىعىراق