Шәууәл айында оразаны қалай тұту керек?
ٴابۋ ايۋبتان (وعان اللا رازى بولسىن) جەتكەن حاديستە، ەگەر كىمدە كىم رامازاننىڭ ورازاسىن اياقتاعان سون ٴشاۋۋال ايىندا التى كۇن ورازا تۇتسا، ٴبىر جىل ورازا ۇستاعانمەن تەڭ بولادى دەلىنەدى. بۇل اللا تاعالانىڭ بىزگە بەرگەن ۇلى مەيىرىمى. از عانا امال جاساپ، ون ەسە ساۋاپ الۋ – جاقسى تابىس كوزى جانە كەرەمەت كەلىسىم. وسىعان وراي، بىزگە وسى...
date26.06.2017readCount12727categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Айт намазынан бұрын орындалатын сауапты амалдар қандай?
ٴبىر اي بويى اللا رازىلىعى ٴۇشىن ٴىشىپ، جەۋدەن ٴوزىن تىيعان كىسىنىڭ ايت كۇنى قۋانىشقا بولەنەتىن كۇنى. وتىز كۇن بويى ورازاسىنان كەيىنگى ۇلكەن ٴبىر «اۋىز اشارى» ىسپەتتى. سوندىقتان، ونى «عيدۋل فيتر» ياعني «اۋىز اشار مەيرامى» دەپ تە اتاعان. بۇل كۇن ٴۋاجىپ بولعان ايت نامازىمەن باستالادى. ايت نامازىنان بۇرىن مىنا ارەكەتتەردى ورىنداۋ...
date24.06.2017readCount3189categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Айт намазы қалай оқылады?
ٴابۋ حانيفا ٴمازھابىندا ورازا ايت نامازى ٴاربىر مۇسىلمانعا – ٴۋاجىپ. ٴۋاجىپ بولۋىنىڭ باستى سەبەبى – دۇنيەدەن وتكەنشە مۇحاممەد پايعامبارىمىزدىڭ (ساللاللاھۋ ٴالايھي ٴۋا ٴساللام) ەشقاشان ايت نامازدارىن تاستاماعان ٴارى جۇرتقا بۇل كۇنى نامازعا شىعۋلارىن بۇيىرعان. ٴۇممۇ اتيا بىلاي دەيدى: «ورازا ايت كۇنى ٴبىز نامازعا شىعۋعا بۇيىرىلاتىنبىز....
date24.06.2017readCount5160categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Қадір түнін қалай өткізген дұрыс?
ٴقادىر ٴتۇنىنىڭ مىڭ ايدان ارتىق ەكەندىگى ٴقادىر سۇرەسىندە اشىق بايان ەتىلگەن. وسى ٴتۇنى جاساعان قۇلشىلىقتارىمىز 83 جىل جاسالعان ٴمىناجاتتىڭ ساۋابىنا تاتيدى.  ال، بۇل ٴتۇندى جىبەرىپ العان كىسى كوپ نارسەدەن ماقۇرىم قالادى دەيدى ارداقتى پايعامبارىمىز (س.ع.س.):  «رامازان ايىندا مىڭ ايدان ارتىق ٴبىر ٴتۇن بار. كىم ونىڭ جاقسىلىعىنان ماقۇرىم...
date20.06.2017readCount3352categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Пітір садақаға қатысты мәліметтер
ٴپىتىر ساداقاعا قاتىستى تولىعىراق مالىمەت بەرە الاسىزدار ما؟ رينات
date19.06.2017readCount3344categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Қаза оразаны келесі жылға дейін өтеудің дәлелі бар ма?
اسسالاماعالەيكۋم! سۇراعىم: مەن بىلاي ەستىپ ەدىم، قازا بولعان كۇندەردى كەلەسى جىلعى ورازاعا دەيىن ۇستاۋعا بولادى دەپ. وسىعان دالەل بار ما ەكەن؟ اللا رازى بولسىن سىزدەرگە! جامبىل، ماڭعىستاۋ وبلىسى
date06.06.2017readCount3246categoryورازاreadmoreتولىعىراق
30 күн ораза ұстамай, 6 күн шәууәл оразасын ұстасам бір жылдық сауап алам ба?
ٴاسسالامۋ الەيكۋم! مەنىڭ سۇراعىم: ەگەر مەن 30 كۇندىك ورازانى ۇستاماي ٴشاۋۋال ورازاسىن ۇستاسام، ٴبىر جىلدىق ساۋاپ الام با؟ اسەل
date02.06.2017readCount4564categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Алғаш рет ораза ұстайтындарға қандай кеңес бересіз?
سالەمەتسىز بە! ورازا ۇستاعىم كەلىپ ٴجۇر. نيەتىم بار. ورازا ۇستار الدىندا قانداي كەڭەس بەرە الاسىزدار؟ ماليكا
date25.05.2017readCount6330categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Шәууәл оразасының орнына қазамды өтесем, бір жылдық сауап алам ба?
سالەمەتسىزدەر مە؟  مەن 10 شاقتى جىلدان بەرى ورازا ۇستايمىن. بۇرىن ورازاداعى حايىز كەزدەگى قارىز كۇندەرىمدى بولەك وتەپ جۇرگەنمىن. ەندى 2-3 جىلدان بەرى ٴشاۋۋال ايىندا 6 كۇن ورازا ۇستاپ، قارىزدارىم دا سول كۇندەردىڭ ىشىندە دەپ نيەت ەتىپ ٴجۇرمىن، سەبەبى سولاي ىستەۋگە بولادى دەپ وقىعانمىن ٴبىر جەردەن. سول دۇرىس پا؟ انىعىن ايتىپ...
date09.07.2016readCount4196categoryورازاreadmoreتولىعىراق
Бүгін ораза ма әлде айт па?
اسسالامۋ الەيكۋم! ەڭ وزەكتى ساۋالداردىڭ ٴبىرى – «بۇگىن ورازا تۇتامىز با، ايت مەرەكەسىن تويلايمىز با» دەگەن سۇراق. قازاقستاندا 5-شىلدە ايت، ال 4-شىلدە كۇنى سوڭعى اۋىزاشار بولدى. وسى ساۋالدىڭ سوڭعى نۇكتەسىن قويىپ بەرسەڭىزدەر.
date05.07.2016readCount6580categoryورازاreadmoreتولىعىراق