Құтпа оқылып жатқанда не істеуге болады?
جۇما نامازىندا قۇتپا وقىلىپ جاتقاندا كەيبىر باۋىرلاردىڭ امانداسىپ، شۇيىركىلەسىپ جاتقانىن كورەمىز. الدەبىرەۋلەر قۇپتا باستالا سالىسىمەن ناماز وقي باستايدى. وسى ماسەلە قالاي قاراستىرىلعان، ۇكىمى قالاي؟ باۋىرجان.
date07.02.2013readCount6555categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жұма намазын жұмыста жиналып оқи салуға бола ма?
ٴبىز ٴبىر فيرمادا جۇمىس ىستەيمىز. جۇما كۇندەرى كەيدە مەشىتكە كەلە المايتىن كەزدەر بولادى. كەيدە ٴوزىمىز كەلگىمىز كەلمەيدى. سول جۇمانى جۇمىستا ٴوزىمىز وقىساق بولا ما؟
date07.02.2013readCount5243categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Намаздарын үйде оқыған адамға «азан» айтып, «қамат» түсіру қажет пе?
مەن كوبىنە نامازدارىمدى ۇيدە وقيمىن. الايدا، بارلىق نامازدارىمدا ازان ايتا بەرمەيمىن. سەبەبى، كەيدە داۋىس كوتەرىپ ازان ايتۋىم بىرەۋلەر ٴۇشىن ەرسى كورىنىپ جاتادى. سول ٴۇشىن ٴار نامازعا ازان ايتۋ كەرەك پە؟
date02.02.2013readCount13687categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Намаз оқып тұрғанда қасыну, намазды бұза ма?
اسسالامۋعالەيكۋم! جاماعاتپەن ناماز وقىعاندا كەيبىر باۋىرلارىمىز دامىلسىز ٴۇستى-باسىن قاسىنىپ تۇرادى. ولاردىڭ قاسىنعانىنا كوڭىلىمدى اۋدارماۋعا قانشا تىرىسسام دا، ٴبارىبىر كوڭىلىم ٴبولىنىپ تۇرادى. قاسىنعان ادامنىڭ نامازى بۇزىلا ما؟
date31.01.2013readCount6133categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Вахтамен жұмыс істейтін адамның намазы қалай болады?
باسقا قالادا 30 كۇن ۆاحتامەن جۇمىس ىستەيتىن ادام نامازدارىن قالاي وقۋى كەرەك، قىسقارتىپ پا الدە ۇيدەگىدەي تولىعىمەن بە؟
date21.01.2013readCount6022categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Уақыты келген намазды машинада оқысам болады ма?
تاڭەرتەڭ جۇمىسقا ەرتە شىعامىن. مەن اۆتوبۋسپەن جۇمىس ورنىما جەتەمىن دەگەنىمشە، تاڭ نامازىنىڭ ۋاقىتى ٴوتىپ كەتەدى. وسىنداي جاعدايدا اۆتوبۋستا وتىرعان جەرىمدە وقىسام بولادى ما؟
date20.01.2013readCount11248categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Құбылаға бет түзеуде қателессе, намазды қайта оқу керек пе?
-كەيدە بەيتانىس جەرگە بارعان كەزدە، قۇبىلانى بىلمەي جاتامىز. سۇرايتىن ەشكىم بولماي قالادى. بىلەدى دەگەن ٴۇي يەسىنىڭ ٴوزى كەيدە قاتە باعىتقا سىلتەيدى. وسىنداي جاعدايدا وقىلعان نامازدى قايتا وقۋ كەرەك پە؟ مارات.
date15.01.2013readCount10828categoryنامازreadmoreتولىعىراق
«Тәспі» бидғат па?
نامازدىڭ سوڭىندا وتىز ٴۇش رەت سۋبحاناللا، ٴالحامدۋليللا جانە اللاحۋ اكبار دەپ ايتىپ ٴجۇرمىز. وسى زىكىرلەردى «ٴتاسپى» تارتىپ ايتسا بولادى ما؟ ٴتاسپى دەگەن نارسە پايعامبارىمىزدىڭ زامانىندا بار ما ەدى؟ ٴتاسپىنىڭ دىندەگى ورنى قانداي؟ راحمەت.
date14.01.2013readCount6895categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Операция үстінде намазымды қалай оқысам болады?
مەن دارىگەر ەدىم. نەيروحيرۋرگتەر مەن كارديوحيرۋرگتەردە كەيبىر وپەراسيالار 10-12 ساعاتقا دەيىن سوزىلىپ جاتادى. بۇل ۋاقىتتاردا كەيبىر نامازداردىڭ ۋاقىتى ٴوتىپ كەتەدى. وسى جاعدايدا نامازدارىمدى وپەراسيا ۇستىندە يشارامەن وقىسام بولا ما؟ الدە كەيىن قازاسىن وتەيىن بە؟ ٴبىراق، يشارامەن وقيىن دەسەم، پەرچاتكامىزعا نە حالاتىمىزعا قان...
date19.12.2012readCount6090categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жолаушыға екі намазды біріктіріп оқуға болады ма?
اسسالاۋماعالەيكۋم! مەن الماتى وبلىسى، قاپشاعاي قالاسىندا تۇرامىن. ال قىزمەتىم الماتى قالاسىندا. جۇمىسىما كۇندە قاپشاعايدان بارىپ-كەلىپ ىستەيمىن. الماتى مەن قاپشاعايدىڭ اراسى 60 شاقىرىم. ال ۇيدەن جۇمىسقا دەيىنگى اراقاشىقتىقتى ەسەپتەسەم، 85 شاقىرىم بولادى ەكەن. سوندا كۇندە 170 شاقىرىم جۇرەمىن. جازدا كۇن ۇزاق، ناماز وقۋعا كوپ...
date18.12.2012readCount6377categoryنامازreadmoreتولىعىراق