Айнаға қарап намаз оқуға бола ма?
ۇيدە ناماز وقيتىن جەرىمدە، قارسى الدىمدا اينا تۇرادى. بىلايشا ايتقاندا، نامازىمدى ايناعا قارسى تۇرىپ وقىپ ٴجۇرمىن. بۇل دۇرىس پا؟ 
date15.03.2013readCount8219categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Сүрелерді кириллицамен жаттаса бола ма?
قۇدايعا شۇكىر، نامازعا كەلىپ جاتقان باۋىرلارىمىز كوپ. ناماز وقىعاندا قۇران سۇرەلەرىن ەرەجەگە ساي دۇرىستاپ وقۋ مىندەت ەكەنىن بىلەمىز. دەگەنمەن، ٴبىز اراب ەمەس ەكەنىمىز بەلگىلى. بۇگىندە ناماز وقىپ جۇرگەن قازاقتاردىڭ بارلىعى دەرلىك ارابشا بىلمەيدى، سوندىقتان نامازدا وقىلاتىن سۇرەلەردى كيريلليسا ارىپتەرىمەن جاتتاپ العاندار....
date01.03.2013readCount8859categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Құрамында спирті бар иіссуларды қолдануға бола ма?
قۇرامىندا ٴسپيرتى بار ودەكولون، دەزودورانت،  دۋحي سياقتى ٴيىسسۋلاردى قولدانۋعا بولا ما؟ دارەتكە نەمەسە نامازعا كەدەرگىسى بار ما؟ ٴلاززات.
date27.02.2013readCount11564categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Нәжістің киімге қай уақытта жұққаны белгісіз болса, намаздарын не істейді?
كەيدە كيىمىڭە ٴناجىس ٴتيىپ، ونى كەيىن عانا بايقاپ جاتاسىڭ. ال ول ۋاقىتقا دەيىن سول كيىممەن قانشا ناماز وقىپ قويعانىڭ بەلگىسىز. بۇل جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەك؟ ٴناجىس جاعىلعان كيىممەن وقىپ كەلگەن نامازدارىم سوندا قازا بولعانى ما؟ ولاي بولسا، قانشاسى قازا بولعانىن دا بىلمەيمىز؟ قالاي ىستەۋ كەرەك ەكەن؟ بوتاگوز.
date21.02.2013readCount6839categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Сүннет намаздарында қирағат етпесе де бола ма?
حانافي ٴمازھابى بويىنشا، سۇننەتتىڭ ٴاربىر راكاعاتىندا ەڭ كەمى ٴۇش ايات كولەمىندە قۇران  قيراعات ەتۋ – پارىز. بۇعان دالەل ساحابا ٴابۋ اييۋب انساري اللانىڭ ەلشىسىنەن: «بەسىن نامازىنىڭ الدىڭعى ٴتورت باس سۇننەتىندە قۇران وقۋ كەرەك پە؟، – دەپ سۇراعاندا، ول (س.ا.ۋ): «ٴيا!» ، – دەدى[1].   ال، ارنايى فاتيحا مەن ٴزام سۇرەسىن قوسۋ...
date20.02.2013readCount5350categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жолаушы адам сүннет намаздарын да қысқартып оқи ма?
جولاۋشى ادام پارىز نامازىمەن قاتار سۇننەت نامازدارىن دا وقي ما؟ وقىسا قىسقارتا ما الدە تولىقتاي وقيدى ما؟ مارات
date19.02.2013readCount6408categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Сүннет намазын саптан шықпай оқу керек пе?
مەشىتتە يماممەن ناماز وقىعاندا، پارىز نامازىنان كەيىن جاماعاتتىڭ كوبى بۇرىش-بۇرىشقا كەتىپ، ساپتان تاراسىپ نامازدارىن وقىپ جاتادى. وسى شاريعاتتا دۇرىس پا؟ اقىلبەك.
date18.02.2013readCount4713categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жолаушы имам болса сәлем бергенде ұюшы не оқу керек?
اسسالاۋماعالەيكۋم! جولاۋشى يمام بولسا، ٴتورت راكات نامازىن ەكىگە قىسقارتىپ، سالەم بەرگەننەن كەيىن، يمامعا ۇيىپ تۇرعان جەرگىلىكتى حالىق نامازىن قالاي جالعاcتىرادى؟
date16.02.2013readCount4216categoryنامازreadmoreتولىعىراق
«Жолаушы» үкімінің шарттары қандай және нендей жеңілдіктер қарастырылған?
ادام «جولاۋشى» ۇكىمىنە كىرۋ ٴۇشىن، ەڭ اۋەلى، باراتىن جەرى كەم دەگەندە 85-90 شاقىرىم قاشىقتىقتا بولۋى كەرەك[1]. ەكىنشىدەن، باراتىن جەرىن نيەت ەتۋى كەرەك. سونداي-اق، ساپارعا شىققان ادام تۇرعىلىقتى ەلدىمەكەنىنىڭ اۋماعىنان تولىقتاي شىققاننان باستاپ جولاۋشى بولىپ ەسەپتەلەدى[2].   شاريعاتتا جولاۋشىعا بىرنەشە جەڭىلدىكتەر...
date12.02.2013readCount6785categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Комада жатқан адамның намазы не болмақ?
جاقىن تۋىسىم اپاتقا ۇشىراپ، بىرنەشە كۇن بويى ەس-تۇسسىز كومادا جاتتى. ٴوزى ناماز وقيتىن جىگىت ەدى. سۇرايىن دەگەنىم، سول ەس-تۇسسىز جاتقان كۇندەرىندەگى نامازدارىن قايتەدى؟ تۇگەلدەي قازاسىن وتەۋى كەرەك پە؟
date11.02.2013readCount6157categoryنامازreadmoreتولىعىراق