Құрамында спирті бар иіссуларды қолдануға бола ма?
قۇرامىندا ٴسپيرتى بار ودەكولون، دەزودورانت،  دۋحي سياقتى ٴيىسسۋلاردى قولدانۋعا بولا ما؟ دارەتكە نەمەسە نامازعا كەدەرگىسى بار ما؟ ٴلاززات.
date27.02.2013readCount11624categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Нәжістің киімге қай уақытта жұққаны белгісіз болса, намаздарын не істейді?
كەيدە كيىمىڭە ٴناجىس ٴتيىپ، ونى كەيىن عانا بايقاپ جاتاسىڭ. ال ول ۋاقىتقا دەيىن سول كيىممەن قانشا ناماز وقىپ قويعانىڭ بەلگىسىز. بۇل جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەك؟ ٴناجىس جاعىلعان كيىممەن وقىپ كەلگەن نامازدارىم سوندا قازا بولعانى ما؟ ولاي بولسا، قانشاسى قازا بولعانىن دا بىلمەيمىز؟ قالاي ىستەۋ كەرەك ەكەن؟ بوتاگوز.
date21.02.2013readCount6881categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Сүннет намаздарында қирағат етпесе де бола ма?
حانافي ٴمازھابى بويىنشا، سۇننەتتىڭ ٴاربىر راكاعاتىندا ەڭ كەمى ٴۇش ايات كولەمىندە قۇران  قيراعات ەتۋ – پارىز. بۇعان دالەل ساحابا ٴابۋ اييۋب انساري اللانىڭ ەلشىسىنەن: «بەسىن نامازىنىڭ الدىڭعى ٴتورت باس سۇننەتىندە قۇران وقۋ كەرەك پە؟، – دەپ سۇراعاندا، ول (س.ا.ۋ): «ٴيا!» ، – دەدى[1].   ال، ارنايى فاتيحا مەن ٴزام سۇرەسىن قوسۋ...
date20.02.2013readCount5403categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жолаушы адам сүннет намаздарын да қысқартып оқи ма?
جولاۋشى ادام پارىز نامازىمەن قاتار سۇننەت نامازدارىن دا وقي ما؟ وقىسا قىسقارتا ما الدە تولىقتاي وقيدى ما؟ مارات
date19.02.2013readCount6447categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Сүннет намазын саптан шықпай оқу керек пе?
مەشىتتە يماممەن ناماز وقىعاندا، پارىز نامازىنان كەيىن جاماعاتتىڭ كوبى بۇرىش-بۇرىشقا كەتىپ، ساپتان تاراسىپ نامازدارىن وقىپ جاتادى. وسى شاريعاتتا دۇرىس پا؟ اقىلبەك.
date18.02.2013readCount4751categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жолаушы имам болса сәлем бергенде ұюшы не оқу керек?
اسسالاۋماعالەيكۋم! جولاۋشى يمام بولسا، ٴتورت راكات نامازىن ەكىگە قىسقارتىپ، سالەم بەرگەننەن كەيىن، يمامعا ۇيىپ تۇرعان جەرگىلىكتى حالىق نامازىن قالاي جالعاcتىرادى؟
date16.02.2013readCount4261categoryنامازreadmoreتولىعىراق
«Жолаушы» үкімінің шарттары қандай және нендей жеңілдіктер қарастырылған?
ادام «جولاۋشى» ۇكىمىنە كىرۋ ٴۇشىن، ەڭ اۋەلى، باراتىن جەرى كەم دەگەندە 85-90 شاقىرىم قاشىقتىقتا بولۋى كەرەك[1]. ەكىنشىدەن، باراتىن جەرىن نيەت ەتۋى كەرەك. سونداي-اق، ساپارعا شىققان ادام تۇرعىلىقتى ەلدىمەكەنىنىڭ اۋماعىنان تولىقتاي شىققاننان باستاپ جولاۋشى بولىپ ەسەپتەلەدى[2].   شاريعاتتا جولاۋشىعا بىرنەشە جەڭىلدىكتەر...
date12.02.2013readCount6831categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Комада жатқан адамның намазы не болмақ?
جاقىن تۋىسىم اپاتقا ۇشىراپ، بىرنەشە كۇن بويى ەس-تۇسسىز كومادا جاتتى. ٴوزى ناماز وقيتىن جىگىت ەدى. سۇرايىن دەگەنىم، سول ەس-تۇسسىز جاتقان كۇندەرىندەگى نامازدارىن قايتەدى؟ تۇگەلدەي قازاسىن وتەۋى كەرەك پە؟
date11.02.2013readCount6199categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Құтпа оқылып жатқанда не істеуге болады?
جۇما نامازىندا قۇتپا وقىلىپ جاتقاندا كەيبىر باۋىرلاردىڭ امانداسىپ، شۇيىركىلەسىپ جاتقانىن كورەمىز. الدەبىرەۋلەر قۇپتا باستالا سالىسىمەن ناماز وقي باستايدى. وسى ماسەلە قالاي قاراستىرىلعان، ۇكىمى قالاي؟ باۋىرجان.
date07.02.2013readCount6642categoryنامازreadmoreتولىعىراق
Жұма намазын жұмыста жиналып оқи салуға бола ма?
ٴبىز ٴبىر فيرمادا جۇمىس ىستەيمىز. جۇما كۇندەرى كەيدە مەشىتكە كەلە المايتىن كەزدەر بولادى. كەيدە ٴوزىمىز كەلگىمىز كەلمەيدى. سول جۇمانى جۇمىستا ٴوزىمىز وقىساق بولا ما؟
date07.02.2013readCount5297categoryنامازreadmoreتولىعىراق