دەنەدەن قان شىقسا دارەت بۇزىلادى دەگەننىڭ دالەلى بار ما؟

حانافي ٴمازھابى بويىنشا  دارەت جولدارىنان تىس، دەنەنىڭ باسقا دا جەرىنەن اققان ناجىستەر دارەتتى بۇزادى [1]. قۇراندا «اققان قاندى» ٴناجىس دەپ ايتقاندىقتان [2]،  دەنەدەن شىققان قان اينالاسىنا جايىلسا دارەتتى بۇزادى. بۇعان مىنا حاديس دالەل:

عن تميم الداري عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم -  انه قال: "الوضوء من كل دم سائل"     اخرجه الدارقطني

ساحابا تاميم ٴاد ٴداري ارداقتى پايعامبارىمىزدان (س.ا.ۋ) مىنا ٴحاديستى ريۋايات ەتەدى: «بارلىق اققان (جايىلعان) قاننان دارەت بۇزىلادى» [3].

[1] ماۋسۋلي، يحتيار: 1- توم، 49 بەت.
[2] ٴانعام سۇرەسى – 145 ايات.
[3] ٴدارۋقۇتني 1/157; ٴال كاساني، ٴبادايع، 1-توم، 228 –بەت.
ابدۋسامات قاسىم
date18.01.2013readCount9765categoryفيقھprintباسىپ شىعارۋ