دىندە ۇكىم بەرۋشى بولما، دىنگە شاقىرۋشى بول! | اقيدا ساباقتارى (ٴ27-دارىس) - اسقار مۇقانوۆ [ۆيدەو]
جۇكتەپ الۋ:    .mp4  
comments powered by hypercomments