نە تاپسا ادام ٴوز پيعىلىنان تاپپاق - ٴماشھۇر ٴجۇسىپ كوپەەۆ [اۋديو]

جيناقتاعان: ت.ع.د.، پروفەسسور جامبىل ارتىقبايەۆ

ٴماتىندى وقىعان: قر مادەنيەت قايراتكەرى امانجان ەڭسەباي ۇلى

جۇكتەپ الۋ:    .mp4   .mp3
comments powered by hypercomments