ال، مەن نەشە مينۋتتان كەيىن ولەمىن؟!

بەس جاسار بالادان: «قارىنداسىڭ ٴۇشىن قان تاپسىراسىڭ با؟ ونىڭ ٴومىر سۇرگەنىن قالايسىڭ با؟» – دەپ سۇراعاندا، ول كوپ ويلانباستان «تاپسىرامىن» دەگەن بولاتىن.

ونىڭ ەكى جاسار قارىنداسى ٴولىم اۋزىندا جاتقان ەدى. وعان شۇعىل تۇردە وتا جاسالۋى كەرەك بولاتىن. ول ٴۇشىن وعان ٴوز اعاسىنىڭ قانى قاجەت ەدى.

دارىگەرلەر بالادان قان الىپ بولعاننان سوڭ بالا جاي داۋىسپەن قورقىڭقىراپ: «ال، مەن نەشە مينۋتتان كەيىن ولەمىن؟» – دەدى. ول قان تاپسىرسا ولەمىن دەپ ويلاعان ەكەن، ٴبىراق قارىنداسى ٴۇشىن وعان دا كەلىسكەن ەدى.

date31.05.2018readCount2733printباسىپ شىعارۋ