ەكىنشى ايەل الۋدى قويا تۇرساق... (ۆيدەو)

قازىرگى كەزدە ەكىنشى ايەل الۋدىڭ قامىمەن جۇرگەن ەر ازاماتتار بارشىلىق. سونىڭ قامىمەن ٴجۇرىپ، ٴوزىنىڭ ٴبىرىنشى جانۇياسىنا از كوڭىل بولەتىن دارەجەگە جەتكەنى تاعى بار. "ەكى كەمەنىڭ باسىن ۇستاعان سۋعا كەتەدى" دەمەكشى، تارازى باسىن تەڭ ۇستاماي، بۇنداي قادامعا بارۋعا بولا ما ەكەن؟ وسى سۇراقتىڭ توڭىرەگىندە ارمان قۋانىشبايەۆتىڭ بەرگەن جاۋابىن تىڭداپ كورەلىك.

date05.08.2017readCount3190printباسىپ شىعارۋ