Жат ағымдар деген кімдер, олардан қалай қорғануға болады?
Qazîrgî ata-ana balası «Alla» atın auzına alıp, namazğa jığıla bastasa kâdîmgîdey qorqıp, qobaljitın jağdayğa jetken. Mûnday jayt ata-babamızdıñ üş ûyıqtasada tüsîne kîrmegen bolar. Alayda, ökînîşke qaray, bügîngî ğalamdanu zamanındağı elîmîzdegî ahual osığan sayadı. Bûl arada mâsele dînnîñ özînen emes, dîn atın jamıluşı terîs piğıldılardıñ qûytırqı âreketînen uşığıp tûrğan jayı bar. Dârîger mamandar ûltımızğa jat ağımdar paydalanatın amal-tâsîlderdîñ psihikağa terîs âserî...
date30.03.2017readCount3104readmoreTolığıraq
Зе­кет ғи­ба­да­ты­ның үкі­мі
Ze­ket ği­ba­da­tı İs­lam dî­nîn­de­gî ne­gîz­gî bes ği­ba­dat­tıñ îşî­nen orın teuîp, Ĥij­ret­tîñ ekîn­şî jı­lı Ra­ma­zan ora­za­sı­nan keyîn Şâuual ayın­da pa­rız bol­dı.   Pa­rız­dı­ğı­nıñ dâ­lel­de­rî (Qû­ran Kâ­rîm, Sün­net, İj­mağ)  1.  Qû­ran Kâ­rîm: «Na­maz oqıñ­dar, ze­ket be­rîñ­der…»[1] «Olar­dıñ kü­nâ­la­rı­nan ta­za­la­nıp, mal­da­rı kö­beyîp...
date30.03.2017readCount1410readmoreTolığıraq
Зекет
Arab tî­lîn­de ze­ket – köbeiu, ösu, be­re­ket­te­nu, ta­za­lıq siyaq­tı ma­ğı­na­lar­dı bîl­dî­re­dî. Al ze­ket­tîñ şa­ri­ğat­ta­ğı ter­min­dîk ma­ğı­na­sı: Ni­sap* kö­le­mî­ne je­te­tîn bay­lıq­qa ie bol­ğan mû­sıl­man­nıñ baylı­ğı­nıñ bel­gî­lî bîr bö­lî­gîn jı­lı­na bîr ret Alla Ta­ğa­la­nıñ ri­za­lı­ğı üşîn Qû­ran­da bel­gî­len­gen adam­dar­ğa ie­len­dîruî. Bûl...
date30.03.2017readCount1516readmoreTolığıraq
Оразаның түрлері
Ora­za – pa­rız, uâ­jîp, nâ­pîl jâ­ne mâk­rüĥ bo­lıp tör­tke bö­lî­ne­dî.   Pa­rız ora­za Pa­rız ora­za ekî­ge bö­lî­ne­dî: Ta­ğayın­dal­ğan ora­za: Ra­ma­zan ora­za­sı. Ta­ğayın­dal­ma­ğan ora­za: Qa­za­ğa qal­ğan ora­za men «kâf­fa­rat» re­tîn­de ûs­tal­ğan ora­za­lar.   Uâ­jîp ora­za Bûl da ekî­ge bö­lî­ne­dî. Atau (nâ­zîr) ora­za­sı siyaq­tı. Bel­gî­lî bîr ua­qıt­ta...
date30.03.2017readCount2056readmoreTolığıraq
Оразаның пайдалары
1. Ra­ma­zan men ayt meyra­mı «Ra­ma­zan ke­ler­de san­sız se­zîm­der men to­lıp ta­sı­ğan oy­lar sal­ta­nat qû­ra­dı. Kün men tün de tû­tas­tay ila­ĥi (qû­day­lıq) ra­qım­dı­lıq pen ke­şî­rîm­dî­lîk­ke to­lıp ta­sa­dı. Mez­gî­lî bît­ken sât­te jü­rek­ter­ge özî­ne de­gen qi­mas se­zîm men sa­ğı­nış-sa­zı tû­na­dı. Bî­raq sol bîr jü­rek­te­rî ra­ma­zan­ğa ay­nal­ğan jan­dar­dı...
date30.03.2017readCount2296readmoreTolığıraq
Ораза ғибадаты
Ora­za­nıñ söz­dîk ma­ğı­na­sı – bîr nâr­se­den alıs­tau. Şa­ri­ğat ter­mi­nîn­de ora­za – ûs­tauğa kü­şî jet­ken adam­nıñ niet etîp, ekîn­şî şa­paq­tan bas­tap, kün bat­qan­ğa deyîn ora­za­nı bû­za­tın nâr­se­ler­den saq­tanuı. Ora­za bel­gî­lî bîr ua­qıt îşîp-jeu­den, nâp­sî qa­laula­rı­nan tıyılu. Mû­nıñ pa­rı­zı – îşîp-jeu men qû­mar­lıq se­zîm­der­den saq­ta­nu. Ora­za­nıñ...
date30.03.2017readCount1501readmoreTolığıraq
На­маз оқы­ма­ған жан­ның үкі­мі қан­дай болмақ?
Na­maz­dıñ aqıl­dı, ba­li­ğat ja­sı­na jet­ken, hayız ben ni­fas­tan ta­za­lan­ğan mû­sıl­man­dar­ğa pa­rız eke­nî jaylı auız­bîr­lîk bar. Na­maz ben ora­za se­kîl­dî tân­dîk ği­ba­dat­tar­da ökîl­dîk îs­ke as­paydı. Na­maz­dıñ pa­rız­dı­ğın te­rîs­ke şı­ğar­ğan dîn­nen şı­ğa­dı. Öytke­nî, na­maz ay­qın ayat, ha­dis jâ­ne ij­mağ dâ­lel­de­rî­men anıq­tal­ğan. Jal­qau­lıq,...
date30.03.2017readCount4172readmoreTolığıraq
Намаз және оның дәлелдері
Allanıñ bar eken­dî­gî men da­ra­lı­ğın bî­lîp ras­tau – eñ ül­ken pa­rız. Osı­dan keyîn­gî pa­rız­dar­dıñ eñ ül­ke­nî jâ­ne eñ ma­ñız­dı­sı – na­maz. Na­maz – jü­rek­tîñ nû­rı, ruh­tıñ kü­şî, mû­sıl­man­nıñ ke­re­me­tî. Na­maz – söz­dîk­te «dû­ğa etu», «jaq­sı dû­ğa etu» de­gen ma­ğı­na­nı bîl­dî­re­dî. Alla Ta­ğa­la Qû­ran­da: «Olar­ğa dû­ğa et. Se­nîñ dû­ğañ olar­ğa...
date30.03.2017readCount1440readmoreTolığıraq
БҰЛ ДҮНИЕ – АҚЫРЕТТІҢ ЕГІНДІГІ
Mâñgîlîk meken bolğan Aqırettîñ qamın oylamağan pendeler ötkînşî ömîrdîñ qızığına aldanıp, küybeñ tîrşîlîktîñ qamımen qaşanğı jüredî eken? Künderdîñ künînde ajal kelîp tap bergende ol pendege sıltau tabıla ma? Ârine, joq! Alla Tağala qasiettî Qûranda: «Ârbîr tîrî jan (bîr künî) ölîmnîñ dâmîn mîndettî türde tatadı. Qiyamet künî bûl düniede îstegen îsterîñnîñ qarımın tolıq alasıñdar. Kîmde-kîm tozaqtan aulaq âketîlîp, jûmaqqa kîrse, zor jetîstîkke ĥâm maqsat-mûratına jetkenî. (Bîlîp...
date29.03.2017readCount2543readmoreTolığıraq
Исламдағы «ғылым» термині және ғылым үйренудің маңызы
Arab tîlînde bîlu mağınasına keletîn «ğılım» sözî köbînese bîlîm, mağlûmat degen mağınalarğa keledî. Bîr nârsenî naqtı üyrenîp senudî ğılım deymîz. Bîlîmsîzdîktîñ, nadandıqtıñ antonimî bolıp tabılatın «ğılım» sözînen ğalım, mağlûmat, mûğalîm jâne tağı basqa sözder şıqqan[1]. İslam ğalımdarı ğılımdı «Kîsînîñ aqıl jâne sana sezîmîne sıyımdı mağlûmat» dep tüsîndîredî. «Ğılım bîr nârsenîñ öz keypînde tanıluı». Ğılım ekîge bölînedî, bîrînşîsî – «Qadim ğılımı (O...
date27.03.2017readCount2703readmoreTolığıraq