Jânnat baqşasınıñ jemîsterîn ala ketîñder!

Ataqtı sahaba Âbu Ĥurayra (r.a.) Âñgîmeleydî:

«Payğambarımız (s.ğ.s.): «Jânnat baqşaları janınan öter bolsañdar, jemîsîn ala ketîñder», – dedî. Men: «Ua, Alla Elşîsî! Jânnat baqşaları ne?» – degenîmde: «Meşîtter», – dep jauap qaytardı.

Men: «Jemîsî ne?» – degenîmde: «Subhana Allaĥi uâl-hamdu lillâĥi uâ lâ ilâĥâ illâ Allaĥu uâ Allaĥu Akbar»[1], – dedî.

Dûğanıñ mağınası: «Alla kemşîlîk ataulıdan pâk, barlıq maqtau Allağa tân, Alladan basqa qûday joq, Alla barlıq nârseden Ûlıq».[1] Tirmizi

date31.05.2018readCount2001printBasıp şığaru